Denna veckas teman är ”Löp för att vinna!” och ”Uppståndelsen som förvandlade allt”.

Bibeltexter att läsa på förhand är:

Lukas 19:11–27

Lukas 24