Denna veckas teman är ”Ständigt vidare” och ”Förvandlade i mötet med Jesus”.

Bibeltexter att läsa på förhand är:

Matteus 10:1-33

Apostlagärningarna 7:54–8:1, 4–13, 26–40; 12:24-14:28; 15:36-20:16